Enemmistö ry. on antanut paperinsa Kansan Arkiston säilytettäväksi. Näin kiinnostuneet voivat tutustua liikennealan kansalaistoimintaan. Tarjolla on mm. kaikki Enemmistö-lehdet, järjestödokumentteja, ajan kuvaa 1960-luvun lopusta lähtien jne.