Pääkaupunkiseudun yhdistyminen tuo ilmaisen ratkaisun moneen ja ainakin asumisen hintaongelmaan. Helsinki on pakkoraossa niemellään ja naapurit rakentavat säälimättä sen rajoille hyötyen jopa ulkoilualueista ja joukkoliikenteestä, mitkä Helsinki maksaa. Halvalla asuva väki pendelöi saastuttamassa pääkaupungin ilman (sähköautokin levittää pölyä) ja viemällä palkkansa ja veronsa kiittämättömään naapurustoon.

Viheralueet ja tiivis rakentaminen

Suuri ulkoilu- ja luonnon kokemisen paine kohdistuu eniten Helsingin kantakaupunkiin, joka alueet ovat asteikossa luonto/väkimäärä hyvin erilaisia. Siirtolapuutarhat, jotka päätettiin siirtää jo 1960 -luvulla ovat siinä pois laskuista, vaikka aitaa ei olisikaan niiden ympärillä. Kantakaupunki on eliittien käsissä ja kuppikunnat ovat juurtuneet valtuustoon.

Asumisen hinta

Yhtenäinen 3 – 4 kaupungin erilaisten osa-alueiden verkosto luo asumiseen laajan valikoiman. Hintaan vaikuttaa useampi asia, jopa sijainti jää valinnassa meklareitten menneen ajan sanastoon. Pikaraitiotie ja joukkoliikenneverkosto tuo kaikki yhtä lähelle sitä kuuluisaa sijaintia.

Hyvä liikenneverkko ja tiiviit kaupunginosat tekee kaupungistumisesta niin ekologisen kuin elintasoihminen voi yleensä toivoa.

Lähimökkeily ja -viljely

Metropoli lisää tässäkin valinnan varaa ja helpottaa yhdeksän siirtolapuutarhan ja usean viljelypalsta-alueen Helsingin painetta. Voidaan järjestää tosiviljelijöille erinomaiset alueet ja tehdä lyhytaikaisesti vuokrattavia mökkejä. Liikenneväylien väleihin jää enemmän lähiluontoa.

Joukkoliikenne ja autoilu

On sanomattakin selvää, että asutuksen jakautuminen laajemmalle alueelle helpottaa heti henkilöautoilua. Helppo pysäköinti houkuttaa tekemään pääosan matkoista joukkoliikenteellä (linjat, kaupunkipyörät ja -potkulaudat).

Suojelu

Helsinki on suojellut kiitettävästi luontoa ja jopa aidoilla, koska ulkoilupaine on niin suuri. Metropolissa on helppo suojella alueita, koska niille tullaan useammasta suunnasta ja myös joukkoliikenteen avulla. Niiden kustannukset jakautuvat usealle taholle ja kuormitus on pienempää kuin nykytilanteessa, missä Helsinki on keskeisessä asemassa (Uutela, Kallvik, Haltiala, keskuspuisto, Vanhan kaupungin lahti jne).

Hallinto

Hallinto nousee selkeästi realistiselle tasolle. Kuppikuntien vaikutus lakkaa. Alueiden eriytyminen muuttuu mahdottomaksi. Väkinäistä säätelyä ei tarvita. On tilaa kaikille ratkaisuille.

Matti Kosola, DI

Helsinki